กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • น.ส.ศรัณยพัชร์  จันทร์แรม

  น.ส.ศรัณยพัชร์ จันทร์แรม

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 081 6597096
  • น.ส.ผดุงขวัญ บุตรสิน

   น.ส.ผดุงขวัญ บุตรสิน

   นวก.ศึกษาชำนาญการ
   • นายศุภณัฐ คงดี

    นายศุภณัฐ คงดี

    ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  • นางสาวจีระภา 	นามเสนา

   นางสาวจีระภา นามเสนา

   นวก.การเงินและบัญชีชำนาญการ
   • นางสาวธัญชนัท	โสภากันต์

    นางสาวธัญชนัท โสภากันต์

    ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
  • นายสิรวิชญ์ ยุตกิจ

   นายสิรวิชญ์ ยุตกิจ

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   • น.ส.พัชชราภรณ์ ทองรอง

    น.ส.พัชชราภรณ์ ทองรอง

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ065 7451969

  • น.ส.ปรียาฤทัย ไชยเชาว์ณรงค์

   น.ส.ปรียาฤทัย ไชยเชาว์ณรงค์

   ครูชำนาญการพิเศษ 0898491959
  • นางสุธาสินี ชาตะพันธ์

   นางสุธาสินี ชาตะพันธ์

   ครูชำนาญการพิเศษ 0881197995
  • นางสาวประไพศรี ทะนงค์

   นางสาวประไพศรี ทะนงค์

   ครูชำนาญการพิเศษ 085 4903091
  • นางพุทธา นนท์ศิริ

   นางพุทธา นนท์ศิริ

   ครูชำนาญการพิเศษ 086 8665721
  • นางขวัญชนก เหมือนลา

   นางขวัญชนก เหมือนลา

   ครูชำนาญการพิเศษ 082 3672189
  • นางขนิดถา คำข่อง

   นางขนิดถา คำข่อง

   ครูชำนาญการ 094 2718679
  • นางสุชาดา ดวงคำ

   นางสุชาดา ดวงคำ

   ครูชำนาญการ087 4407544
  • นางสาวสายชน จิตรจันทร์

   นางสาวสายชน จิตรจันทร์

   ครูชำนาญการ 089 7456641
  • นางสาวสุภัตรา ทรัพย์ศิริ

   นางสาวสุภัตรา ทรัพย์ศิริ

   ครูชำนาญการ 094 9032549
  • นางกฤตณภัทร แสงทอง

   นางกฤตณภัทร แสงทอง

   ครู 0853139188
  • นางสาวนิตยา ดวงคำ

   นางสาวนิตยา ดวงคำ

   ครู 081 4276182
  • นางปิยะนุช คำข่อง

   นางปิยะนุช คำข่อง

   ครู 094 3104439
  • นางพนิตพร บุญจวบ

   นางพนิตพร บุญจวบ

   ครู 080 4760111
  • น.ส.กัลยกร หมั่นตรอง

   น.ส.กัลยกร หมั่นตรอง

   ครู 083 3694319
  • นางสาวสุภาพร สัตยากุล

   นางสาวสุภาพร สัตยากุล

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางทิพย์ภาพร พากเพียร

   นางทิพย์ภาพร พากเพียร

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวปิยะพร ชาตะพันธ์

   นางสาวปิยะพร ชาตะพันธ์

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางอริญญา คับพวง

   นางอริญญา คับพวง

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางนารอน พันธุ์ไย

   นางนารอน พันธุ์ไย

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวรัตน์มณี จูมทอง

   นางสาวรัตน์มณี จูมทอง

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางไพรวรรณ โสภากันต์

   นางไพรวรรณ โสภากันต์

   ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
  • นางนิตติยา แสงใส

   นางนิตติยา แสงใส

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวณิชาภัทร ดวงคำ

   นางสาวณิชาภัทร ดวงคำ

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางบัวลัย เดชคำภู

   นางบัวลัย เดชคำภู

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวจิตลัดดา ทรัพย์ศิริ

   นางสาวจิตลัดดา ทรัพย์ศิริ

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางสาวหทัยกาญจน์ คูณภาค

   นางสาวหทัยกาญจน์ คูณภาค

   ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
  • นางวาสนา ทองสวัสดิ์

   นางวาสนา ทองสวัสดิ์

   ผู้ดูแลเด็ก
  • นางวาสนา ไพรัตน์

   นางวาสนา ไพรัตน์

   ผู้ดูแลเด็ก

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การประเมินITA

จำนวนผู้เข้าชม

1658634
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3750
2966
3750
1632864
45038
64988
1658634

Your IP: 172.69.166.109
2024-06-16 21:26