คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่

 • นายเหรียญ แสนทวีสุข

  นายเหรียญ แสนทวีสุข

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ 094 6489576
  • นายไกรวิทย์ ดวงคำ

   นายไกรวิทย์ ดวงคำ

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ 0617023191
  • นายชาลี ไชยโกฏิ

   นายชาลี ไชยโกฏิ

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ 094 7238319
  • นายบรรหาร ศรีบุระ

   นายบรรหาร ศรีบุระ

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ 061 0508778

ฝ่ายนิติบัญญัติ

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่

 • นายคำ บุญเสริม

  นายคำ บุญเสริม

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ 092 9163991
  • นายสนอง วิลามาตย์

   นายสนอง วิลามาตย์

   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ 087 9576354
  • ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ศุภลักษณ์

   ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ศุภลักษณ์

   เลขานุการสภาฯ 097 3309170

  • นายกิตติธร หาสุข

   นายกิตติธร หาสุข

   ส.อบต.ม.2 Tel.097 3288639
  • นายปัญญา ทรายมูล

   นายปัญญา ทรายมูล

   ส.อบต.ม.3 Tel.094 8635253
  • นายนัทพงษ์ ธรรมเนียมดี

   นายนัทพงษ์ ธรรมเนียมดี

   ส.อบต.ม.4 0917508208
  • นายจรวด มาลาวัลย์

   นายจรวด มาลาวัลย์

   ส.อบต.ม.5 Tel.094 9472682
  • นายสุวรรณ บุญจวบ

   นายสุวรรณ บุญจวบ

   ส.อบต.ม.6 Tel.099 2853243
  • นายบุญสี พูลทวี

   นายบุญสี พูลทวี

   ส.อบต.ม.7 Tel.094 2848456
  • นายศราวุฒิ สีใส

   นายศราวุฒิ สีใส

   ส.อบต.ม.8 Tel.085 4437378
  • นายสุดสาคร ดวงคำ

   นายสุดสาคร ดวงคำ

   ส.อบต.ม.9 Tel.092 8281795
  • นายสวาส บุญอาจ

   นายสวาส บุญอาจ

   ส.อบต.ม.10 Tel.094 7257338
  • นายสุนันท์ พิกุล

   นายสุนันท์ พิกุล

   ส.อบต.ม.12 Tel.089 7169912
  • นางทิพเกษร พุ่มแก้ว

   นางทิพเกษร พุ่มแก้ว

   ส.อบต.ม.13 Tel.089 4230247
  • นายวังทอง รู้สุข

   นายวังทอง รู้สุข

   ส.อบต.ม.14 082 9827547
  • นายสีทา บุญชิต

   นายสีทา บุญชิต

   ส.อบต.ม.15 Tel.099 1743352
  • นายนิธิ พันธ์น้อย

   นายนิธิ พันธ์น้อย

   ส.อบต.ม. 16 Tel.084 6934937

 

 

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การประเมินITA

จำนวนผู้เข้าชม

1658876
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3992
2966
3992
1632864
45280
64988
1658876

Your IP: 162.158.189.148
2024-06-16 22:05