สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             

                                                                                     

ลูกจ้างตามภารกิจและคนงานทั่วไป

 • นายยุทธภพ ทองหมื่น

  นายยุทธภพ ทองหมื่น

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
  • น.ส.กัญญาวีร์ ทรายทอง

   น.ส.กัญญาวีร์ ทรายทอง

   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   • น.ส.มลนภรณ์ ฝางคำ

    น.ส.มลนภรณ์ ฝางคำ

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    • นายเปี่ยมชัย เหมือนลา

     นายเปี่ยมชัย เหมือนลา

     พนักงานขับรถ
     • น.ส.กาญจนา พิกุล

      น.ส.กาญจนา พิกุล

      พนักงานจ้างเหมาแม่บ้าน
      • นางเครือวรรณ พูลศรี

       นางเครือวรรณ พูลศรี

       คนงานทั่วไป
 • นางสาววารุณี จิตต์จันทร์

  นางสาววารุณี จิตต์จันทร์

  ผู้ช่วยนักการจัดการงานทั่วไป
  • นางสาวเพชรไพลิน ชูลา

   นางสาวเพชรไพลิน ชูลา

   ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
   • นายพงศ์เสริฐ ล้อมวงค์

    นายพงศ์เสริฐ ล้อมวงค์

    ผช.จพน.ป้องกันฯ
    • นายสุริยา คำเจริญ

     นายสุริยา คำเจริญ

     แม่บ้าน
     • นายสงกรานต์ กองเพชร

      นายสงกรานต์ กองเพชร

      พนักงานขับรถยนต์
      • นายพิทักษ์ ทนงค์

       นายพิทักษ์ ทนงค์

       พนักงานขับรถยนต์
 • น.ส.มาลัยลักษณ์ บรรเทา

  น.ส.มาลัยลักษณ์ บรรเทา

  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นางสาวศศิธร บุญช่วย

   นางสาวศศิธร บุญช่วย

   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
   • น.ส.นันท์นลิน ทรัพย์ศิริ

    น.ส.นันท์นลิน ทรัพย์ศิริ

    ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
    • นางอรทัย ทองเหลือ

     นางอรทัย ทองเหลือ

     แม่บ้าน
     • นายวิชัย คำข่อง

      นายวิชัย คำข่อง

      คนงานทั่วไป
นักงานช่วยชีวิตคน

 • นายเกรียงศักดิ์ ว่องไว

  นายเกรียงศักดิ์ ว่องไว

  คนงานทั่วไป(1669)
  • นายพรชัย ไชยโกฎิ

   นายพรชัย ไชยโกฎิ

   คนงานทั่วไป(1669)
 • นายพจน์ นันตระกูล

  นายพจน์ นันตระกูล

  คนงานทั่วไป(1669)
  • นายธีระพงษ์ ดวงคำ

   นายธีระพงษ์ ดวงคำ

   คนงานทั่วไป(1669)
 • นายบุญหลาย กรุณา

  นายบุญหลาย กรุณา

  คนงานทั่วไป(1669)
  • นายคำภู พูลศรี

   นายคำภู พูลศรี

   คนงานทั่วไป(1669)

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ITA

จำนวนผู้เข้าชม

1309813
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1055
1156
1055
1297183
15273
51561
1309813

Your IP: 172.70.143.100
2023-12-10 19:48